Dark?

Yadoya no Musume wa S-Rank Boukensha ni Dekiai Sareru